KVKK GÜVENLİK KAMERALARI AYDINLATMA METNİ

Orka Royal Hotel Binalarının;

Genel İç ve Dış Alanlarında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla EDELSTAAL GROUP TURİZM YAT. VE İŞL.A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Orka Royal Oteli Hizmet binamızda, bina ana giriş kapıları, bina dış cephesi, lobi, resepsiyon alanı, Restoran, bar ve toplantı salonları, kat koridorları, misafir genel alanlarında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla yalnız görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5.maddesinde yer alan’’ Kanunlarda açıkça öngörülmesi ‘’ ve ‘’ Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ‘’ ve ‘’ İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ‘’ hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği yazılı talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi ‘’ Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe ‘’ göre veri sorumlusu İstanbul EDELSTAAL GROUP TURİZM YAT. VE İŞL.A.Ş. Nöbethane cad. No.10 Sirkeci/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.